Spolupráce a odkazy

http://artycok.tv/
http://www.artlist.cz
http://mediabaze.cz
http://art.jib.cz/

Digitální archivy současného umění:

abART je informační systém Archivu výtvarného umění, o. s., v Kostelci nad Černými lesy, jehož vznik se váže k výstavním aktivitám Galerie H Zdeňka a Jiřího Hůlových, a který od roku 1984 shromažďuje, zpracovává a také on-line zpřístupňuje informace o současném výtvarném umění.

Společnost pro současné umění, o. s. – SCA zpracovává od roku 1996 informace z oblasti výtvarného umění v ČR, jehož výsledkem je digitální archiv Lexikon českých výtvarníků.

Artilist, databáze současného umění, je projekt Centra pro současné umění Praha, o.p.s., zaměřený na dokumentaci současného výtvarného umění vytvářeného na území Československa a posléze i České republiky od poloviny 20. století do současných dní.

Vedle toho obstarává VVP AVU dokumentační centrum s archivem textového a vizuálního materiálu. On-line přístupná je bibliobáze – databáze bibliografických údajů k českému umění a projekt i-datum – databáze současného umění, který je partnerem mezinárodního projektu European art.net.

Kromě těchto dokumentačních center zajišťují archivaci současného umění i další státní a veřejné instituce, k nimž patří především oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, umělecké sbírky a literární archiv Památníku národního písemnictví, knihovna exilu a samizdatu Libri prohibiti.

Sbírková a archivační činnost tohoto druhu náleží k důležitým aktivitám státních galerií a muzeí, k nimž patří především Národní galerie v Praze, či Národní technické muzeum, vlastní archivy však provozují i menší instituce, jako např. Muzeum umění Olomouc. V této souvislosti zajímavou on-line prezentaci sbírkových fondů prezentuje na svém webu České muzeum výtvarných umění. Pod názvem Mikrogalerie/iGalerie pak nabízejí webové stránky Moravské galerie v Brně informační multimediální systém nejen informace o vystavených exponátech, ale i hesla z odborné terminologie.

Společenství podobně zaměřených knihoven , jejichž knižní fondy se týkají dějin architektury, výtvarného umění, uměleckého řemesla, designu a fotografie vytvořili VUK / virtuální uměleckou knihovnu. Projektu se účastní společně osm knihoven: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění Olomouc, Akademie výtvarných umění v Praze a Knihovna Národního technického muzea v Praze.

K dalším zajímavým aktivitám tohoto druhu patří Zlatý fond / databáze textů o architektuře v českém jazyce, kterou zajišťuje nakladatelství a vydavatelství Zlatý řez. Některé z textů je možné najít v Čítárně internetového portálu archiweb.cz.

Při Akademii výtvarných umění v PrazeÚstavu umění a designu ZČU v Plzni funguje od roku 2006 nezávislá nekomerční „internetová televize“ Artyčok. Zaměřuje se na současné umění a jejími tvůrci jsou studenti uměleckých škol. DigiLab AVU prostředkuje on-line stream archiv přednášek, konferencí a diskusí.

K informacím o událostech v oblasti dějin umění ve čtyřech středoevropských zemích – na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v ČR slouží portál AHICE, art historian information from central Europe.

Linklist digitálních archivů a databází současného umění v zahraničí:

Časopisy a portály referující o umění:

http://www.archiweb.cz

http://www.artservis.info

http://www.atelier-journal.cz

http://www.divus.cz/umelec

http://www.tydenika2.cz

http://www.respekt.cz

http://www.artantiques.cz

http://www.flashartonline.com

http://nogallery.info/promo.php

http://jlbjlt.net

http://www.jankarpisek.cz/radikala.html

http://artalkweb.wordpress.com/