Program letního semestru 2011/2012

28. 3. 2012
JIŘINA ŠIKLOVÁ
ŠEDÁ ZÓNA A STRUKTURA SPOLEČNOSTI ZA DOBY NORMALIZACE

Těsně před sametovou revolucí napsala socioložka a představitelka českého disentu Jiřina Šiklová pro americký časopis Social Research esej Šedá zóna a budoucnost disentu v Československu. Formulovala v něm zásadní podmínky úspěšného přerodu společnosti po očekávaném uvolnění totalitního režimu. Ve své přednášce se vrátí k tomuto často skloňovanému pojmu, zaměří se na vzájemný vztah mlčící většiny, disidentů a nomenklatury a na vztah mezi exilem, disentem a paralelní kulturou v době mezi lety 1969-1989. Navíc se bude zabývat postavením těchto skupin po převratu.

18. 4. 2012
JAN ZÁLEŠÁK
DVA MODELY PARTICIPATIVNÍ UMĚLECKÉ PRAXE
host: RAFANI

Kritik a kurátor Jan Zálešák z brněnské FaVU srovná model komunitního umění (zprostředkovaného místnímu prostředí na konci 90. let pod hlavičkou New Genre Public Art) a „insiderskou“ participativní praxí doprovázející komunitní obrat v českém umění po roce 2000. Na závěr se společně se členy skupiny Rafani blíže zaměří na aktivity jejich Galerie CO14. Přednáška bude vycházet z vybraných pasáží autorovy nedávno publikované knihy Umění spolupráce (2011).

9. 5. 2012
CYRIL ŘÍHA
K ČEMU JE DOBRÝ MEZIOBOROVÝ POHLED Z PTAČÍ PERSPEKTIVY NA SOUČASNÁ MĚSTA?

Cyril Říha z Centra pro teoretická studia AV ČR a UK v Praze představí dva ne zcela běžné pohledy na město: perspektivu makroskopickou, tedy to, co vše nám mohou ukázat satelitní snímky o základních charakteristikách a (leckdy) pozoruhodných pravidelnostech současných měst, a perspektivu trans-disciplinární, která využívá znalostí z oborů, jako je ekologie, fyzika či ekonomie, pro zkoumání města. Tyto neběžné pohledy mají pomoci poskytnout nové odpovědi na docela běžné otázky, které si v souvislosti s našimi městy klademe: Kde je nejvíc velkých měst? Kolik energie se spotřebuje ve městech? Jaká je v nich role prázdného prostoru? Postrádají velká města zeleň? Co je špatného na dopravních zácpách?

Plakát