Program letního semestru 2013/2014

Cyklus přednášek se v letním semestru 2013/2014 zaměřuje na architekturu a způsoby její prezentace. První dvě přednášky přinesou kritický pohled dvou osobností – ve Vídni žijícího architekta a teoretika architektury Jana Tabora a propagátora architektury Adama Gebriana – na inovativní domácí a zahraniční výstavy architektury nedávné doby. Naváže na ně květnová debata s kurátory, kteří se v Čechách kontinuálně (Petra Hlaváčková za brněnský kolektiv 4AM, Michal Škoda za Dům umění v Českých Budějovicích a Dan Merta za Galerii Jaroslava Fragnera v Praze) nebo příležitostně (Vendula Hnídková, Rostislav Koryčánek) věnují vystavování architektury. Přednáška filozofa Martina Škabrahy se zaměří na architekturu jako politikum, v němž se kříží zájmy soukromého vlastnictví a veřejného zájmu.

19. 3. 2014, 18:00
JAN TABOR
JAK NEVYSTAVOVAT ARCHITEKTURU

Eero Saarinen míní: namalovat obraz je umění, pověsit ho architektura. Tři antiteze: dělat architekturu je architektura, vystavovat ji je umění. Současní architekti nemají umělecké ambice a estetické schopnosti. (Současné) výstavy (současné) architektury jsou uměním diletantů. Architekt a teoretik Jan Tabor žijící ve Vídni pronese svou přednášku ze středu publika. Jíst a pít povoleno!

9. 4. 2014, 18:00
ADAM GEBRIAN
MOŽNOSTÍ JE SPOUSTA

Architekt a propagátor architektury Adam Gebrian ve své přednášce ukáže různé možnosti prezentace architektury na příkladech z posledních let, ať již jde o stálé expozice nebo dočasné výstavy, individuální či skupinové, v Česku nebo v zahraničí. Mimo jiné promluví o letošní výstavě Sensing Spaces: Architecture Reimagined v Royal Academy of Arts v Londýně, v níž se sedm světově proslulých ateliérů pokusilo zprostředkovat divákům dojem z vybraných architektonických prostorů.

23. 4. 2014, 18:00
MARTIN ŠKABRAHA
„TADY NENÍ DEVELOPEROVO!“ ARCHITEKTONICKÝ (ANTI)KOMUNISMUS?

Filozof Martin Škabraha se zaměří na některé současné snahy bránit architektonické dědictví před diktátem komerční hodnoty pozemku. Investor stavby se prezentuje étosem deregulace, privatizace a světovosti, aktivisté požadují výškovou regulaci, zdůrazňují jedinečnost místa a brojí proti „privatizaci panoramatu“; jindy také brání „socialistické“ stavby před zbouráním. I proto jsou aktivisté někdy označováni za komunisty. Je v tlaku investorů a developerů skryt jakýsi architektonický antikomunismus? Pokud ano, jaký je étos jeho odpůrců?

14. 5. 2014, 18:00
DOKUMENTACE VERSUS INSCENACE
PETRA HLAVÁČKOVÁ / VENDULA HNÍDKOVÁ / ROSTISLAV KORYČÁNEK / DAN MERTA / MICHAL ŠKODA
moderují Karolina Jirkalová a Terezie Nekvindová

Jak vystavovat architekturu jinak než prostřednictvím portfolií? Jak zprostředkovat její hlavní ideje uvnitř galerie? Jsou (re)inscenace prostředí, snaha o prožitek všemi smysly, případně přímé citace či rekonstrukce novou cestou? Proč a zda vůbec se o jiné formy pokoušet? Debatovat budou kurátoři, kteří se způsoby prezentace architektury sami zabývají.

Plakát