Program letního semestru 2014/2015

VVP AVU vás zve na jarní cyklus přednášek Středy na AVU, který se zaměří historii výstavnictví.

18. 3. 2015, 18:00
TOMÁŠ WINTER
Mezi tradicí a inovací
Výstavy skupiny výtvarných umělců v Praze 1912–1914

Přednáška se bude věnovat čtyřem pražským výstavám Skupiny výtvarných umělců, z nichž každá měla specifickou koncepci, odrážející se přímo v instalaci. Členové Skupiny, rozpracovávající kubismus, se pohybovali mezi historickou tradicí a radikalitou stylového vyjadřování. Jak moc byly tyto i jiné tendence na výstavách patrné? Do jaké míry a jak účinně expozice reprezentuje a zprostředkovává určitý teoretický model tvorby?

1. 4. 2015, 18:00
MARTIN MAZANEC
Filmové projekce na výstavách divadelní techniky Friedricha Kieslera

„Divadlo je mrtvé. Připravme mu nádherný pohřeb.“ uvedl Kiesler v katalogu k newyorské výstavě v Steinway Hall (1926). Ta navazovala na výstavy v Paříži (1925) a ve Vídni (1924), kde v projektu nového divadelního prostoru nahrazoval oponu bílým projekčním plátnem. Friedrich Kiesler byl původem rakouský designér, architekt, scénograf a nejmladší člen skupiny De Stijl.

15. 4. 2015, 18:00
KAREL CÍSAŘ
Rozptýlení a šok
Diskursivní prostory mezinárodních výstav 20. a 30. let 20. století

V závislosti na vzrůstající urbanizaci a rozvoji masových sdělovacích prostředků nastala na přelomu 19. a 20. století radikální proměna vnímání a zkušenosti. Odpovědí na tuto změnu nebyl pouze moderní film, ale i diskursivní a participativní výstavy jako expozice textilu Miese van der Rohe a Lilly Reich (1927) a vstupní síň na přehlídce stavebních živností Lászla Moholy-Nagye (1931). Tyto instalace založily „gramatiku moderního výstavnictví“, jejíž pravidla současné umění objevuje dosud.

29. 4. 2015, 18:00
OTTO URBAN
Z Berlína do Prahy
Výstavy Edvarda Muncha 1892–1905

Přednáška se bude zabývat vývojem výstavních strategií malíře Edvarda Muncha od jeho první výstavy mimo Norsko v roce 1892 v Berlíně do jeho velké retrospektivy v roce 1905 v Praze, která ovlivnila celou generaci českých umělců. Otto Urban také zasadí Munchovy výstavy do kontextu salónních, světových a spolkových výstav 19. století.

 

Akademie výtvarných umění v Praze
U Akademie 4, aula – 3. patro

Pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště AVU ve spolupráci s Katedrou teorie a dějin umění AVU
Technická podpora Digilab AVU
On-line stream ČT24 v rámci iVysílání České televize

Předchozí přednášky můžete vidět v iVysílání České televize.