Program zimního semestru 2010

Cyklus přednášek v zimním semestru 2010/2011 není tentokrát úzce tematicky zaměřený, spojuje jej zájem o současné dění v českém a světovém umění. Kromě tradiční prezentace finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého mezi vernisáží výstavy a vyhlášením vítěze, která se uskuteční na půdě AVU již potřetí, se cyklus soustředí na názory teoretiků umění mladé generace. Současné dění v umění se pokusí pojmenovat kurátor a teoretik Karel Císař z VŠUP v Praze, svůj pohled na současnou českou architekturu ukáže publicistka Karolína Jirkalová, která ji kontinuálně sleduje jako redaktorka časopisu Art&Antiques. O koncepci části výstavy Manifesta 8 promluví její kurátoři Zbyněk Baladrán a Vít Havránek (iniciativa tranzit.cz).

27. 10. KAREL CÍSAŘ
MODERNOLOGIE – UMĚNÍ PO POSTMODERNÍM UMĚNÍ

Byl-li pro umění devadesátých let 20. století charakteristický „archivní impuls“, v jehož rámci se umělci pokoušeli zpřítomnit a zpřístupnit zapadlé či potlačené oblasti kulturní minulosti, v současnosti můžeme mluvit přímo o „historiografickém obratu“. Zvláštní místo v této tendenci zastávají umělci, kteří se ve své práci věnují výzkumu modernity. Teoretické implikace „historiografickém obratu“ budeme sledovat od přehlídky documenta XII, přes 5. Berlínského bienále, až k vybraným pozicím současného českého umění. O tématu promluví filosof, kurátor a teoretik Karel Císař, který působí na pražské VŠUP.

10. 11. CENA JINDŘICHA CHLUPECKÉHO – PREZENTACE FINALISTŮ
/VASIL ARTAMONOV – ALEXEY KLYUYKOV, VÁCLAV MAGID, JAKUB MATUŠKA, ALICE NIKITINOVÁ, DAVID BÖHM – JIŘÍ FRANTA/

Letos se uskuteční XXI. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého, nejprestižnější ceny pro umělce do 35 let, která se v Čechách uděluje. Již potřetí bude na půdě AVU prezentovat své projekty pětice finalistů, letos rozšířená dvěma autorskými dvojicemi. Přijďte zjistit víc o vystavených pracích i samotných finalistech v době mezi zahájením výstavy a vyhlášením vítěze.

24. 11. KAROLINA JIRKALOVÁ
TADY A TEĎ. POKUS O SONDU DO SOUČASNÉ ČESKÉ ARCHITEKTURY

Publicistka Karolina Jirkalová uchopí současnou architekturu skrze její silná témata, inspirace, „školy“, ale i problémy, rozpaky a absence. Cílem je najít určitá významová těžiště, obsahy, témata a formy, ve kterých se různorodá škála české architektury zhušťuje a nabývá na síle. Anebo naopak řídne a odhaluje svá slabá místa. Nečekejte kunsthistorii, spíš zvědavé pozorování.

15. 12. ZBYNĚK BALADRÁN – VÍT HAVRÁNEK
MANIFESTA 8 – C. T. D. (CONSTITUTION FOR TEMPORARY DISPLAY / ÚSTAVA DOČASNÉ VÝSTAVY)

Zbyněk Baladrán a Vít Havránek představí svou dvouletou teoretickou a uměleckou trajektorii kurátorů Manifesty 8, evropského bienále současného umění. Nomádské bienále se koná od roku 1996 a jeho osmé pokračování probíhá od října 2010 do ledna 2011 ve španělských městech Cartagena a Murcia. Oba kurátoři se na bienále podíleli jako součást mezinárodní iniciativy tranzit.org, jednoho ze tří kurátorských kolektivů přizvaných k tomuto projektu.