Tým

Tým

doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

vedoucí VVP AVU
členka Katedry teorie a dějin umění
členka redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: pavlina.morganova@avu.cz

Mgr. Dagmar Svatošová

vědecko-výzkumná pracovnice
výkonná redaktorka Nakladatelství AVU
členka redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: dagmar.svatosova@avu.cz

Mgr. Lujza Kotočová

vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: lujza.kotocova@avu.cz

Mgr. Zuzana Krišková

vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: zuzana.kriskova@avu.cz

PhDr. Terezie Nekvindová, Ph.D.

vědecko-výzkumná pracovnice
členka redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: terezie.nekvindova@avu.cz

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

šéfredaktor odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: martin.skabraha@avu.cz

Mgr. Marianna Placáková

redaktorka odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: marianna.placakova@avu.cz

Bc. Eva Ellingerová

koordinátorka
tajemnice redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: eva.ellingerova@avu.cz

Na VVP působili

Anežka Bartlová, Tomáš Dvořák, Edith Jeřábková, Eva Krátká, David Kulhánek, Václav Magid, Monika Mitášová, Zuzana Scholzová, Sláva Sobotovičová, Jakub Stejskal, Jiří Ševčík, Blanka Švédová, Jan Zálešák a mnoho dalších externích spolupracovníků a spolupracovnic.