Tým

Tým

Pavlína Morganová

vedoucí VVP AVU
členka Katedry teorie a dějin umění
e-mail: pavlina.morganova@avu.cz

Dagmar Svatošová

vědecko-výzkumná pracovnice
výkonná redaktorka Nakladatelství AVU
e-mail: dagmar.svatosova@avu.cz

Lujza Kotočová

vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: lujza.kotocova@avu.cz

Zuzana Krišková

vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: zuzana.kriskova@avu.cz

Terezie Nekvindová

vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: terezie.nekvindova@avu.cz

Martin Škabraha

šéfredaktor odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: martin.skabraha@avu.cz

Anežka Bartlová

redaktorka odborného periodika Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
e-mail: anezka.bartlova@avu.cz

Eva Ellingerová

koordinátorka
e-mail: eva.ellingerova@avu.cz

Na VVP působili

Jiří Ševčík, Tomáš Dvořák, Edith Jeřábková, Eva Krátká, David Kulhánek, Václav Magid, Monika Mitášová, Zuzana Scholzová, Sláva Sobotovičová, Blanka Švédová, Jan Zálešák, Jakub Stejskal a mnoho dalších externích spolupracovníků a spolupracovnic.