Mgr. Dagmar Svatošová

Vystudovala Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (Mgr. 1999). Od roku 2000 pracuje jako samostatná vědecká pracovnice ve Vědecko-výzkumném pracovišti AVU (VVP AVU). Zabývá se výzkumem českého umění druhé poloviny 20. století se specializací na metodologii a teorii dějin současného umění. Podílela se na několika dlouhodobých výzkumných projektech VVP AVU zaměřených na české poválečné umění. V roce 2020 byla spoluautorkou knihy Výstava jako médium. České umění 1957–1999, která je výsledkem pětiletého výzkumu českých dějin vystavování. Byla dále spolueditorkou souborné antologie České umění 1939–1989. Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, 2001), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty (VVP AVU, 2012), souborného katalogu Karel Malich, Dráty (VVP AVU, 2005) ad. Je členkou ediční rady Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, odborného recenzovaného periodika zaměřeného na současné výtvarné umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Od roku 2016 je výkonnou redaktorkou Nakladatelství AVU.