Mgr. Lujza Kotočová

Lujza Kotočová vystudovala dějiny umění na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu studia absolvovala výzkumný pobyt na Universität Hamburg a rovněž se podílela na činnosti Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, kde od roku 2021 působí jako interní členka. V minulosti spolupracovala například na výzkumných projektech Behind the Artwork. Thinking Art Against the Cold War’s Bloc Polarity (FWF Austrian Science Fund), Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění (Národní filmový archiv), nebo na přípravě dokumentární výstavy The Modern Idol. Henry Moore in the Eastern Bloc (The National Museum of Art of Romania, Bukurešť 2021). K hlavním oblastem jejího odborného zájmu patří intelektuální vlivy na uměleckou produkci v období pozdního socialismu, institucionální rámce výtvarné kritiky a problematika uchovávání efemérního umění.