Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.

Vystudoval historii a filozofii na FF UP v Olomouci, ve své dizertaci se věnoval teorii modernity. Přednášel na Ostravské univerzitě v Ostravě, Univerzitě Palackého v Olomouci a na Akademii výtvarných umění v Praze. Autorsky a editorsky se podílel na několika kolektivních monografiích z oblasti politické teorie, kulturálních studií a filozofie vědy. Samostatně vydal výbor z esejů Sokrates vrací úder (2015) a monografii Vyhnáni do ráje. Člověk a svět ve filmech Terrence Malicka (2015; současně vyšlo i v anglickém překladu). Dále publikoval např. v Salonu Práva, A2 a Literárních novinách. Je členem redakční rady časopisu Sedmá generace.