doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

Na Akademii výtvarných umění v Praze pracuje od roku 1997, od roku 2013 jako vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště VVP AVU. V letech 2014−2016 zastávala pozici prorektorky pro studijní záležitosti a 2017−2022 pozici prorektorky pro umění, vědu a rozvoj. Na Akademii přednáší dějiny českého umění 20. století. V posledních letech se věnovala rozsáhlému výzkumu dějin vystavování, jehož výsledkem je kniha Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová, Výstava jako médium. České umění 1957−1999 (VVP AVU 2020). Je autorkou knih Procházka akční Prahou / Akce, performance, happeningy 1939-1989 (VVP AVU 2014), Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain (Karolinum Press 2014), Akční umění (Votobia, 1999, 2. vydání Nakladatelství J. Vacl, 2010); spolueditorkou antologie České umění 1939-1989 / Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, 2001) a České umění 1980-2010 / Texty a dokumenty (VVP AVU, 2012). Publikovala řadu odborných textů v časopisech a katalozích, např. Jiří Kovanda / I Haven’t Been Here Yet (Wrocław Contemporary Museum, The Brno House of Arts, 2013), Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985-2012 (Národní galerie v Praze, 2011), Fluxus East (Künstler-haus Bethanien, Berlín 2007), Akce, slovo, pohyb, prostor (GHMP 1999). Je autorkou výstav, např.: Někdy v sukni / Umění 90. let (Moravská galerie v Brně a GHMP 2014), Začátek století (Západočeská galerie v Plzni 2012, Galerie výtvarného umění Ostrava 2013), Insiders / Nenápadná generace 2. pol. 90. let (Dům umění města Brna, 2004, Futura, Praha 2005). Vedle rozsáhlé publikační činnosti je řešitelkou řady odborných grantů, pravidelně se účastní mezinárodních konferencí a sympózií. Působí v redakci Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny, od roku 2018 je členkou redakční rady časopisu ArteActa. V letech 2014−2017 byla členkou redakčního okruhu Artlist, v letech 2015−2017 byla členkou poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého.