Pro autory

Pravidla provozu videoarchivu VVP AVU:

  • každé video schraňujeme v archivu na DVD nosiči a datovém úložišti
  • žádná práce nebude kopírována, půjčována a vynášena z VVP AVU bez výslovného souhlasu autora
  • práce přijímáme v jakémkoli formátu a na jakémkoliv nosiči; všechny materiály budou archivovány
  • práce je možné prohlížet prezenčně v mediatéce VVP AVU po předchozí domluvě
  • v případě zájmu o konkrétní práci z videoarchivu (např. za účelem promítání mimo VVP AVU, zařazení do výstavy apod.), VVP AVU může zprostředkovat kontakt s autorem

Ke stažení: smlouva pro autory (doc)

Další novinky

VVP AVU 2014