Výuka na AVU

Pracovnice a pracovníci VVP AVU se podílejí na výuce teoretických předmětů v magisterském i doktorském studijním programu. Výuka je tak rozšířena o přednášky a semináře, které se úzce váží na realizovaný výzkum.

České umění 20. století

Přednášející: doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

Dvousemestrální cyklus přednášek seznamuje se základními proudy českého umění 20. století. Důraz je kladen na nejvýznamnější vývojové proměny, skupiny a osobnosti na naší výtvarné scéně. Součástí přednášky je prezentace výzkumu Vědecko-výzkumného pracoviště AVU, které se zabývá rešerší nejdůležitějších pramenných dokumentů a textů vážících se k tomuto období. Studenti by měli získat nejen základní vědomosti o vývoji českého umění 20. století, ale i o jeho historickém kontextu. Přednáška se vedle řady osobností českého výtvarného umění a podrobného rozboru jejich díla chronologicky zaměří na tyto etapy: počátky moderního umění, český kubismus, meziválečná avantgarda, skupiny za druhé světové války, poválečné umění 1945–1948, socialistický realismus, osobnosti neoficiální scény 50. a 60. let, hlavní proudy umění 60. a 70. let, český informel, nová figurace, nová citlivost, konceptuální umění, normalizace a umění šedé zóny, nástup postmoderny, období transformace.