Výuka na AVU

VVP AVU se vždy podílelo na výuce teoretických předmětů v magisterském i doktorském studijním programu. Výuka je tak rozšířena o přednášky a semináře, které se úzce váží na realizovaný výzkum.

České umění po roce 1945

Přednášející: doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

Dvousemestrální cyklus přednášek seznamuje se základními proudy českého umění druhé poloviny 20. století. Důraz je kladen na nejvýznamnější vývojové proměny, skupiny a osobnosti na naší výtvarné scéně. Součástí přednášky je prezentace výzkumu VVP AVU, které se zabývá rešerší nejdůležitějších pramenných dokumentů a textů vážících se k tomuto období. Studenti a studentky by měli získat nejen základní vědomosti o vývoji českého umění 20. století, ale i o jeho historickém kontextu. Přednáška se vedle řady osobností českého výtvarného umění a podrobného rozboru jejich díla chronologicky zaměřuje na tyto etapy: poválečné umění 1945–1948, socialistický realismus, osobnosti neoficiální scény 50. a 60. let, hlavní proudy umění 60. a 70. let, český informel, nová figurace, nová citlivost, konceptuální umění, normalizace a umění šedé zóny, nástup postmoderny, období transformace. Koncepce přednášek vychází z přesvědčení, že porozumění historickým vrstvám českého výtvarného umění a výstavním aktivitám, z nichž vyrůstá současná umělecká praxe, je jedním z předpokladů pro orientaci na aktuální výtvarné scéně.

 

Kapitoly z dějin kurátorství

Přednášející: doc. PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

Tematický blok věnovaný dějinám kurátorství od 19. století do začátku 21. století rozvíjí teoretické znalosti dějin a teorie umění současného umění. Přednášky seznámí studenty a studentky doktorského studia s vývojem kurátorství, s různými způsoby tvorby výstav v minulosti i současnosti. Tematický blok vychází z rozsáhlého výzkumného projektu VVP AVU Médium výstavy v českém umění 1957–1997, který vyústil v publikaci Výstava jako médium.